Novosti
O projektu
Rezultati
Dodatne vrijednosti projekta
Sudionici

       HHI

       HMZCG

       NTOMNE

       UNIDU

       Porto MNE

       Uprava CG

       MPPI
IPA program
Mediji o nama
H rvatski hidrografski institut


Hrvatski hidrografski institut / www.hhi.hr

Na temelju Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98), Državni hidrografski institut preustrojen je u javnu ustanovu pod nazivom Hrvatski hidrografski institut (HHI). U takvoj organizaciji djeluje od 5. siječnja 2000. godine, obavljajući hidrografsku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Zakonom je određeno da Hrvatski hidrografski institut obavlja znanstvenoistraživačke, razvojne i stručne radove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, hidrografsko-geodetsku izmjeru Jadrana, marinsku geodeziju, projektiranje i izradu pomorskih karata i nautičkih publikacija, oceanološka istraživanja, istraživanje geologije podmorja te izdavačko-tiskarske poslove.

Institut je ovlašten za razvoj službe sigurnosti plovidbe na Jadranu, u skladu s preporukama:

  • Međunarodne hidrografske organizacije (IHO),
  • Međunarodne pomorske organizacije (IMO),
  • Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije (IALA),
a u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskom ratnom mornaricom, lučkim kapetanijama, Ustanovom za održavanje pomorskih plovnih putova te hidrografskim institutima pomorskih zemalja svijeta.

Svi prikupljeni i obrađeni podaci pohranjuju se u Arhiv originala i izmjere, odnosno u bazu podataka HHI. U Arhivu se čuvaju i kartografski izvornici svih tiskanih karata. U Hrvatskom hidrografskom institutu djeluje knjižnica s oko 8000 stručnih knjiga i časopisa prikupljenih tijekom dugogodišnjeg rada i razmjenom s hidrografskim institutima i srodnim ustanovama.


P retraga
F orum
  


Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije