Novosti
O projektu
Rezultati
Dodatne vrijednosti projekta
Sudionici

       HHI

       HMZCG

       NTOMNE

       UNIDU

       Porto MNE

       Uprava CG

       MPPI
IPA program
Mediji o nama
H idrometeorološki zavod Crne Gore


HMZ Crne Gore / www.meteo.co.me

Hidrometeorološki zavod Crne Gore je osnovan 1947.godine, kao državna institucija. U tom periodu su na teritoriji Crne Gore radile oko 34 meteorološke stanice i započeta su prva sistematska mjerenja i osmatranja. Od 1949. godine započinje skladištenje osmotrenih podataka u arhive HMZ .
Danas na teritoriji Crne Gore u sklopu HMZ-a postoji veliki broj meteoroloških, hidroloških, agrometeoroloških stanica i stanica za kontrolu kvaliteta površinskih, podzemnih voda i voda jezera i mora. Hidrometeoorloški zavod je državna institucija, zadužena da prati stanje atmosfere i hidrosfere na naučno zasnovanim metodama i standardima Svjetske metorološke organizacije.
HMZ se kao državna institucija finansira iz sredstava državnog budžeta.

Neki od osnovnih zadataka HMZ-a su:
  • Osmatranja i mjerenja meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agro-meteoroloških parametara; analize, obrade i čuvanje izmjerenih i osmotrenih parametara;
  • Obrada studija, analiza i informacija vezanih za klimu, zemljište, vazduh, površinske i podzemne vode i obalno more;
  • Kontrola i procjena kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kvaliteta vazduha i padavina na osnovu fizičko-hemijskih, biohemijskih i mikrobiloloških parametara;
  • Izdavanje podataka, informacija i studija za potrebe različitih sektora: vodeni, vazdušni i drumski saobraćaj, proizvodnju energije, upravljanje vodama, građevinarstvo, turizam, zaštita ljudskih dobara i života;
  • Sprovođenje međunarodnih obaveza u oblastima meteorologije, hidrologije, hidrografije, ekologije i drugih relevantnih zadataka.

Rad Zavoda je organizovan u četiri Sektora:

Meteorologija: Osnovni zadatak meteorološkog sektora u Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore, kao referentnoj ustanovi, jeste meteorološko mjerenje i osmatranje, prenos podataka i njihova dalja obrada. Mjerenja i osmatranja vrše se na osam glavnih, 20 klimatoloških i više od 50 padavinskih stanica, po mjerilima koje propisuje Svjetska meteorološka organizacija.

Hidrologija: Sa prosječnim oticajem od 40 litara/s/km2, zapreminski izraženo oko 19,5 km3/god., Crna Gora spada u 4% svjetske teritorije sa najvećim prosječnim oticajem. Mreža hidroloških stanica obuhvata stanice u Crnomorskom i Jadranskom slivu, od kojih su neke automatske sa on- line podacima na web stranici HMZ-a.

Hidrografija i okeanografija: Cilj hidrografske aktivnosti je obezbjeđivanje sigurne plovidbe na moru i unutrašnjim plovnim putevima, za zaštitu ljudskih života i dobara, a takođe i sprovođenje istraživanja sa ciljem upravljanja resursima mora i zaštite životne sredine. Hidrografske aktivnosti uključuju: hidrografski i topografski premjer mora i unutrašnjih plovnih puteva, prikupljanje podataka iz hidrografije, navigacije, geologije, geofizike (promjene u nivou mora, talasi, morske struje, termohaline, hidroakustika i optičke karakteristike mora i sl.), obrada, izdavanja i održavanje navigacionih karata i publikacija u skladu sa preporukama Međunarodne hidrografkse organizacije IHO i Međunarodne pomorske organizacije IMO. Sektor za hidrografiju i okeanografiju raspolaže profesionalnom opremom i softverima za biometrijska mjerenja, sa dvije stalne mareografske stanice (Bar i Kotor) i tri hidrografska plovila.

Ekologija: Sektor za životnu sredinu RHMZ-a sastoji se iz dvije organizaciono-programske jedinice: Centra za hemiju i Odjeljenja za biologiju, koje stručno-tematski obuhvataju medijume vazduha, vode i tla. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, ova služba svake godine vrši permanentnu kontrolu kvaliteta površinskih i podzemnih voda i vazduha na teritoriji Crne Gore.P retraga
F orum
  


Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije